Görüntü İşleme

Görüntü İşleme; dijital olarak alınan görüntülerin işlenerek özelliklerinin ve yapılarının değiştirilmesini, geliştirilmesini ve bu görüntüler vasıtasıyla analizlerin yapılmasını sağlayan teknolojidir. BapaTek Görüntü İşleme Teknolojisi, herhangi bir görüntünün(fotoğraf ya da video) girdi olarak kullanılarak istenilen özellikte bir başka görüntünün elde edilmesinde ya da görüntü üzerinden çeşitli analizler yaparak talep edilen alanlarda anlamlandırılmasını mümkün kılmaktadır. BapaTek Görüntü işleme ile bir görüntünün rengi, parlaklığı, boyutu, yapısı gibi özellikleri uygun yazılımlar kullanılarak değiştirilebilir, geliştirilebilir ve analiz edilebilir.

BapaTek Görüntü İşleme Teknolojisi, dijital ortama aktarılan görüntülerdeki bozuklukların giderilmesi, görüntü kalitesinin arttırılması, nesnelerin algılanması, hareketli ve hareketsiz nesnelerin ayrıştırılması gibi bir çok amaç için de kullanılabilir. Farklı formatlarda görüntülerin kullanıldığı her sektöre uygun çözümlerin üretilmesini sağlayan çözümlerimiz; güvenlikten astronomiye, savunma sanayinden kalite kontrolüne kadar sayısız alanda kullanılabilir.

Güvenlik Sistemleri
İnsan ve Araç Tespit Sistemleri
Endüstriyel Ürün Algılama ve Kalite Kontrol Sistemler
Biyometrik Sistemler
Medikal Görüntüleme Çözümleri

İletişim Formu